Privacy policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van Eye Wish, onderdeel van Brilmij Groep B.V. ("Brilmij"). Brilmij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de "Website").

Brilmij respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

Brilmij verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Brilmij verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Brilmij verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Brilmij gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Brilmij, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor het versturen van reclame per post, voor statistische doeleinden, en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Uw bijzondere persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening. Voor zover wettelijk vereist vraagt Brilmij uw toestemming, voordat zij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Brilmij zal de door u verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, waaronder mogelijk Google en Facebook, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Brilmij of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Brilmij zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Brilmij bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Brilmij over u verzamelt. Ook kunt u Brilmij verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar u over te dragen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Eye Wish Opticiens t.a.v. Klantenservice Postbus 77 3769 ZH Soesterberg of via het online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan u vragen om dit te kunnen verifiëren.

© Copyright | Alle getoonde prijzen op de website zijn inclusief BTW
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Algemene voorwaarden | Cookies | Cookie instellingen
betaalmogelijkheden ideal visa