Privacy Policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van Eye Wish Opticiens, onderdeel van Brilmij Groep BV, Optical Retail Stores BV, Retail Optical Stores The Netherlands I BV en/of Retail Optical Stores The Netherlands II BV ("Eye Wish Opticiens"). Eye Wish Opticiens is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de "Website").

Eye Wish Opticiens respecteert jouw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

Eye Wish Opticiens verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de website van jou ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die je invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de website. Je kunt via de website onder meer je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Eye Wish Opticiens verstrekken. Eye Wish Opticiens verwerkt ook medische persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de verkoop van contactlenzen en brillen op sterkte. Hiervoor verzamelt Eye Wish Opticiens oogmeetgegevens die uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Eye Wish Opticiens verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden door Eye Wish Opticiens gebruikt om door jou gestelde vragen te beantwoorden, om je te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Eye Wish Opticiens, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor het versturen van reclame per post, voor statistische doeleinden, en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Je bijzondere persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening. Voor zover wettelijk vereist vraagt Eye Wish Opticiens jouw toestemming, voordat zij je persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Eye Wish Opticiens zal de door jou verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, waaronder mogelijk Google en Facebook, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Eye Wish Opticiens of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Eye Wish Opticiens zal jouw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wij maken gebruik van segmentatiegegevens van de organisatie Whooz. Als segmentatiespecialist geeft Whooz voorspellingen van kenmerken, interesses en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. Deze gegevens gebruiken wij onder andere voor onze merkpositionering, om onze services te verbeteren en om onze campagnes te optimaliseren.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Whooz is terug te vinden op www.whooz.nl . Heb je vragen hierover? Mail deze naar compliance@whooz.nl.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van jouw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Eye Wish Opticiens bewaart de door jou verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Eye Wish Opticiens over je verzamelt. Ook kun je Eye Wish Opticiens verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar jou over te dragen. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Eye Wish Opticiens Opticiens t.a.v. Klantenservice Postbus 77 3769 ZH Soesterberg of via het online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan je vragen om dit te kunnen verifiëren.

Privacy Waarborg

Eye Wish Opticiens heeft in April 2019 het Privacy Waarborg ontvangen. Dit is een keurmerk van de branchevereniging DDMA. 

Waarom een Privacy Waarborg?

Het Privacy Waarborg geeft aan dat wij bij Eye Wish Opticiens de privacy wetgeving respecteren en persoonsgegevens op een veilige en transparante wijze opslaan en verwerken en de privacy rechten respecteren. Tevens laten wij zien dat wij op een correcte manier contactgegevens gebruiken voor reclamedoeleinden bijvoorbeeld via e-mail, post, sociale media en de telefoon.

Wat houdt het Privacy Waarborg in?

Het Privacy Waarborg mag uitsluitend gevoerd worden door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en zelfregulering. Als zij deze jaarlijkse controle op hun verwerking van persoonsgegevens hebben doorstaan, mogen zij het Privacy Waarborg voeren. 

Contact functionaris gegevensbescherming

Eye Wish Opticiens heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die je kan bereiken via dpo@grandvisionbenelux.com.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eye Wish Opticiens, dan kan je bij ons een klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG.